Az egyetemek ajtaján kopogtat az új veszély: a Chat GPT

Talán egyáltalán nem olvasott híreket az utóbbi hónapokban, aki nem találkozott a Chat GPT kifejezéssel, ami egyszerre vált ki bámulatot, megrökönyödést, csodálatot és félelmet. A mesterséges intelligencia hatása kézzel fogható vált a mindennapokban. Nem is akárhogyan.
Bod Péter

2023. február 10. 14:03

Az egyetemek ajtaján kopogtat az új veszély: a Chat GPT

A mesterséges intelligenciával megtámogatott szövegalkotó robotról van szó a ChatGPT esetében. Ez a számítógépes alkalmazás könnyedén állít elő hosszabb és rövidebb terjedelmű szövegeket. Ha kell, tudományos igényűt, ám ha a felhasználó kérése úgy szól, bármilyen választott témára Shakespeare modorában szonettet ír. A lehetőségek száma szinte végtelen.

 

Ez a rendkívül fejlett szoftver (chatbot) az emberi tevékenységre hasonlító feladatok elvégzésére képes. Kérdésekre válaszol, szövegeket állít elő, szakirodalmat és hivatkozásokat gyűjt össze, egy-egy témáról vázlatokat ír. 

 

A program szabadon és nagyobbrészt díjtalanul hozzáférhető. Egyáltalán nem meglepő módon a számítógépet használó fiatalabb korosztályok találtak rá elsőként erre a fejlesztésre. 

Az utánuk járók nemzedékek sok esetben nem találkoztak a nevével, vagy ha mégis, annak jelentésével nincsenek tisztában. Ez pedig nagyon egyenlőtlen helyezeteket képes teremteni. A középiskolások és egyetemisták körében egyre inkább terjedőben a Chat GPT használata. Némileg leegyszerűsítve a helyzet úgy írható le, hogy a programot használó a diákok többsége a beadandó dolgozatok elkészítésére veszi igénybe ezt az új alkalmazást.

 

Ezzel szinte teljes mértékben megtakarítják az írásbeli feladatok elkészítéséhez szükséges tanulási időt. Nem kell az ismereteket elsajátítani, nem kell a feladat megírásra időt fordítani, mert a ChatGPT-nek feltett kérdésre a számítógépes program választ ad. A lényeg azonban az, hogy nem egyszerűen választ ad, hanem olyan szöveget hoz létre, ami azt a látszatot kelti, hogy az a diák által írt fogalmazás.

 

A tanárok, az oktatók, különösen, akik nem hallottak a ChatGPT-ről, úgy gondolják, hogy diákjuk munkáját olvassák egy-egy beadandó dolgozat olvasásakor, közben a fentiekből világossá válhat, hogy a beadott szöveg semmilyen módon nem tükrözi annak a diáknak vagy hallgatónak a munkáját és a tudását, akinek a neve szerepel a dolgozaton. 

 

Egyszerűen azért, mert az elkészült szöveget egy számítógépes program generálta, hozta létre. Mögötte emberi teljesítmény, munka és tudás nem található, leszámítva a programkészítőit, de nyilván most nem róluk van szó.

 

A beadott szöveg, vagyis maga a dolgozat megtévesztésig hasonlít ahhoz, amit egy ember írna. Sokakban fel sem merülhet az a lehetőség, hogy nem ez a helyzet. Egy beadandó iskolai (egyetemi) dolgozat, amennyiben a mesterséges intelligencia támogatta programmal készül, egyfelől tartalmazza a tudományterület megkívánt tudásanyagát, szakkifejezéseit és fogalomkészletét. Másfelől olyan szerkesztett és megkomponált szöveget alkot a program, amiről – főként gyanútlanul – könnyen elhihető, hogy az a számonkérésre kötelezett diák munkája.

 

Meglehetősen nagy a félelem a világszerte, így a magyarországi egyetemeken is, mert az oktatók közül mindazok, akik megismerkedtek már a ChatGPT fogalmával, joggal tarthatnak attól, hogy diákok akár tömegesen fogják alkalmazni vagy már alkalmazzák is a nemrégiben alkalmazásba került programot. Ezzel kikerülik minden oktatás és a tanítás fundamentumát: az ismeretek elsajátításának kötelességét. Vele a tanulást, és az iskolának az arra való jogát, hogy erre kötelezhesse a diákokat. 

 

Ma még nem világos, hogy milyen jogi eszközökkel lehet fellépni vagy elejét venni a ChatGPT nyilvánvalóan illegálisnak látszó használatának. Elegendő-e az egyetemeken érvényben lévő plágiumszabályzatokat újra fogalmazni és kiegészíteni vagy az egyetemi tanulmányi és vizsgaszabályokat kell újra szövegezni?

 

A kiszivárgott információk szerint a héten ülésezett a Szegeden az Egyetemi Oktatási Bizottság (EOB), ahol napirendre vették a ChatGPT témáját és megvitatták, hogyan lehet felvenni a harcot a mesterséges intelligencia támogatta számítógépes programmal. 

 

Egy biztos, az ellenérdekelt felek között nagy csata kezdődik. Pontosabban: ez már elkezdődött. A tét óriási.