Átlagfizetések: Szeged és Csongrád megye már az első tízben

Emberemlékezet óta nem történt meg, hogy Csongrád megye az átlagfizetések nagyságával beverekedje magát az országos TOP10-et jelentő elitbe. Most ez is megtörtént. A szegedi mutató ennél vélhetően még jobb, de kimutatás csak a megyékre és a régiókra készül.

2019. november 06. 03:48

Átlagfizetések: Szeged és Csongrád megye már az első tízben

Lendületesen, de talán még mindig nem elég lendületesen folyik hazánkban a bérfelzárkóztatás. A gazdaságelemzéssel foglalkozó GfK Hungária Kft. nemrégiben közreadott friss adatai szerint Magyarországon az egy főre számított vásárlóerő 7416 euró (2,4 millió forint), amivel épphogy átléptük a kontinentális átlag felét, az 14 ezer 739 eurót.

A hazánkkal e tekintetben is sokszor összehasonlított Ausztriában az átlagos vásárlóerő 24 ezer euró, amivel Európában az osztrákok ebben az összehasonlításban a hetedik helyen állnak. (Ez a szám is mutatja, hogy van még hova fejlődni.)

Az ország 19 megyéjéből és a fővárosból álló mezőnyben Csongrád megye a teljes munkaidőben foglalkoztatottak alapul véve a nettó keresetek alapján Zala megyét megelőzte lett 2019 első félévében a 10. helyezett a maga 201 ezer 295 forintjával.

Ezt a képet egyszerre több körülmény árnyalja és magyarázza.

Egyfelől az, hogy az országban csupán Budapesten és további öt megyében magasabb a vásárlóerő, mint az országos átlag. (A vásárlóerő azt az adó- és járulék levonások utáni összeget jelenti, amelyet valóban elkölthetnek a munkavállalók.) A számsorokból megtudjuk, amit eddig is tudtunk: nagyok a területi különbségek az országban a jövedelmek összehasonlításakor. Mindez szoros kapcsolatban áll egy-egy megye vagy régió gazdasági fejlettségével.

Másfelől a szegedi nettó átlagfizetés (akár jóval) magasabb, mint a Csongrád megyei, ám a megyére vetített számsorban a szegedi adatot lefelé húzza az a közel hatvan település, amely a megyében található. Ebből következik, hogy

a 201 ezer forintos (ez a nettó, mert a bruttó 299 ezer forint) megyei átlagfizetésnél akár lényegesen magasabb is lehet a szegedi mutató.

Az itteni fizetések emelkedésében egyszerre játszik szerepet, hogy Szeged gazdasági és szolgáltatási központja nem kizárólag a megyének, hanem a régiónak. Így a képzett munkaerőt itt jobban meg kell fizetnie a munkaadóknak, mint másutt.

A nagy szakértelmet igénylő állások sokkal magasabb számban találhatók Szegeden, mint bárhol a megyében vagy akár a régióban. Ez nyilván a megajánlott fizetések nagyságában is megmutatkozik.

Ugyanakkor az is igaz, hogy az általános, szinte minden munkakörben és foglalkozási ágban jelen lévő munkaerő-hiány miatt több éve a növekednek a jövedelmek hazánkban. Ez alól egyetlen megye sem kivétel. Az állami és kisebb részben az önkormányzati alkalmazásban állók jövedelemnövekedése nem követte az országos emelkedést.

Az a tény, hogy Csongrád hazai jövedelemtáblázat 10. helyére ugrott, jelzi, hogy gazdasági jó állapotban van, növekedési pályán mozog. Ez különösen Szegedre vonatkoztatva igaz, mert a megye gazdaságának motorja a megyeszékhely. Az átlagjövedelmek itteni nagysága (erre már utalunk korábban) bőven meghalad(hat)ja a megyei átlagos, vele az itt található kisebb településeken elérhető jövedelmi szintet. Az sem elhanyagolható ebből a szempontból, hogy

a regisztrált munkanélküliek száma Szegeden országos összevetésben az egyik legalacsonyabb. Ez pedig a (helyi) gazdasági élet egyik legfontosabb mutatószáma.

A Csongrád megyei vásárlóerő növekedését jelzi, hogy 2017 első félévében a nettó jövedelem 161 ezer forint körül mozgott, ami mára meghaladja a 201 ezret. A növekedés mértéke annak az évnek a végére 14, majd 2018-ban 11,7 százalékkal emelkedett. Idén az első félévben valamivel lassult az ütem, amit 8 százalék környékén mérnek. (Igaz, az ország más megyéiben is ez a vásárlóerő növekedési ütem tapasztalható.)

A GfK kutatásából az is kiderült, hogy budapestiek vásárlóereje nagyjából 25 százalékkal haladja meg az országos átlagot. Nem változott a sereghajtó névsor, amelyben továbbra is Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod, Nógrád, Hajdú-Bihar és Békés megye található.

Magyarország a több mint negyven európai ország vásárlóerő sorrendjében a 30. helyen állt 2019 első félévében.

B. P.