A tulajdonhoz való jog a NER-ben – Bódi György olvasói levele

2021. október 16. 09:58

A tulajdonhoz való jog a NER-ben – Bódi György olvasói levele

Először egy szegedi – most Budapesten élő és praktizáló – orvosprofesszor barátom küldte el azt a förmedvényt, amelyet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ vezetője küldött körbe a Klinikai Központ Nagyerdei Campus és Knézy Gyula Campus valamennyi betegellátó szervezeti egység vezetője részére. Ez a levél azután megjelent a szeged.hu-n is, amelyből az alábbi részlet különösen figyelemre méltó:

„Az Országos Kórházi Főigazgatósággal történt egyeztetésre tekintettel felhívom szíves figyelmét arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személytulajdonát képező ingatlan bérbeadása is a fentiek szerint engedélyköteles tevékenységek közé tartozik.”

Amikor ezt elmondtam a feleségemnek, kapásból azt válaszolta rá, hogy nézzem meg jobban, mert biztosan csak arról lehet szó, hogy az egészségügyet szolgáló ingatlanokról (magánorvosi rendelő, gyógyszertár, stb.), és hasonlókról lehet szó. Naiv asszony: még mindig nem hiszi el, hogy ebben az országban a NER urai bármit, bármikor megtehetnek!

Mert nézzük, mit mond a tulajdonról és annak hasznosításáról a legfőbb jogforrás, a ma hatályos Alaptörvény (lánykori nevén Alkotmány)?"

„XII. cikk
(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. (2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekbe n és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.

V. cikk
Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a személye, illetve a tulajdona ellen intézett vagy az ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához.”

Releváns lehet még a Személyi jövedelemadóról szóló törvény (továbbiakban Szja tv.) 8. §(1) bekezdése, amely szerint az ingatlan bérbeadása nem engedélyköteles, hanem csak bejelentésköteles, és az ebből származó jövedelem az összevont adóalap részeként adózik, és a fizetendő adó mértéke tizenöt százalék.

A hatalom mai urai nem nézik, hogy mit írnak elő a magasabb rendű jogszabályok. Nem érdekli őket a jogállam, az alkotmányosság, a jogbiztonság, az önmaguknak készített gránitszilárdságúnak nevezett tákolmány, amelyhez még asztalt is rendeltek, ahova oda lehetett zarándokolni!

Lehet, hogy a Debreceni Egyetem Klinikai Központ ura odazarándokolt, tiszteletét tette, csak éppen el se olvasta. És körbeküldött a Klinikai Központ Nagyerdei Campus és Knézy Gyula Campus dolgozóinak egy levelet, amely szerint albérlőt fogadni – vagy befogadni egy betegellátásban dolgozó kollégát, hogy legyen hol kipihennie magát, ha netán túl messzire lakik, és ingázik az otthona és a munkahelye között – azt csak a nagyságos, méltóságos, tekintélyes Klinikai Központ Ura engedélyével lehetséges. Nehogy már az agyonfizetett dúsgazdag, vagyonukat ingatlanokba menekítő egészségügyi dolgozók illegális jövedelemre tegyenek szert! De ami ennél is rosszabb: befogadnának valakiket, véleményt cserélnének, pofáznának, még kialakulna egy góc, ami veszélyeztetné a fantasztikus magyar egészségügyi ellátás sikerességét. Vagy ami még ennél is rosszabb, a külvilág felé olyan információk jutnának ki, amit egyébként hivatalból magának a nagyságos, méltóságos, tekintélyes Klinikai Központ Urának kellene a nyilvánosság elé tárni! Még belegondolni is borzasztó, hogy micsoda zavar lenne ebből, és nem lehetne zengeni a dalt üde és mámoros ajakkal, hogy mi vagyunk a fény az éjszakában, a mienk a világ legjobb egészségügye, ide járnak gyógyítani magukat a betegek Marbelláról is, ha meghallják az új betelepülőktől, hogy itt milyen fantasztikus világ van!

Aztán meg ott van az Európai Unió Alapító Chartája, amely ilyen lázálmokat tartalmaz a tulajdon szentségéről:

„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogszerűen szerzett tulajdonát birtokolja, használja, azzal rendelkezzen, és azt örökül hagyja. Tulajdonától senkit sem lehet megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből, a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel, valamint az ezáltal elszenvedett veszteségekért kellő időben fizetett méltányos összegű kártalanítás mellett történik. A tulajdon használatát, az általános érdek által szükségessé tett mértékben, törvénnyel lehet szabályozni.”

Tetszik érteni Nagyságos Úr: TÖRVÉNNYEL! Nem egy főhatóság értelmezése szerint. És az általános érdek által szükségessé tett mértékben. Hallotta már ezt a kifejezést? Persze önök tudnak törvényt alkotni huszonnégy óra alatt is, amelyben kimondják, hogy az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése semmis. Az a hatályos, amit egy alantas pillanatban kitalált a túlteljesítő NER-szolga.

Bódi György