A szavazókörök közelében nem lehet kampányolni, akik nem a lakóhelyükön szavaznak, zöld borítékba tegyék a szavazólapot!

Fontos információk a választásról.
Kékes Viktória

2022. április 03. 07:56

A szavazókörök közelében nem lehet kampányolni, akik nem a lakóhelyükön szavaznak, zöld borítékba tegyék a szavazólapot!

Kampánycsend nincs, de a szavazóhelyiségeknél nem lehet kampányolni

Általános kampánycsend már nincs, a választási törvény azonban előírja, hogy a szavazókörnek helyet adó épület bejáratától számított 150 méteres sugarú területen belül, közterületen nem lehet semmilyen kampánytevékenységet folytatni. A törvény azt azonban tiltja, hogy a szavazás napján választási gyűlést tartsanak.

 

A szavazóhelyiség területén kívül, közterületen található választási plakátok eltávolítását a törvény nem írja elő, az nem tartozik a szavazatszámláló bizottság (szszb) feladatai közé, és a plakátokat az szszb tagjai önhatalmúlag nem távolíthatják el. Ha a választópolgárok sérelmezik a plakátok elhelyezését az szszb-nél, tájékoztatni kell őket, hogy az egyéni választókerületi választási bizottsághoz (oevb) nyújthatnak be kifogást.

 

A szavazatszámláló bizottság tagjai (sem a választott, sem a megbízott delegált tagok) nem viselhetnek olyan öltözéket vagy kiegészítőt (például kitűzőt, jelöltre vagy pártra utaló ruhadarabot), amely valamelyik jelöltre, listára vagy jelölőszervezetre utalhat. Sem a szavazóhelyiségben, sem az előterében nem lehet olyan tárgy (jelkép, jelvény, dekoráció), amely a választópolgárokat befolyásolná döntésükben.

 

Az átjelentkezők szavazatait zöld borítékba kell tenni

Azok a választópolgárok, akik nem a lakóhelyükön szavaznak  zöld borítékot kapnak a szavazatszámláló bizottságtól, ebbe kell belehelyezniük a kitöltött szavazólapjaikat. Nagyon fontos, hogy a borítékot - mivel az "utazni fog" a választópolgár lakóhelye szerinti választókerületbe - lezárják.
 

A bizottságnak tehát zöld borítékot kell adnia az átjelentkezett választópolgárnak. Ezen annak az egyéni választókerületnek a neve kell, hogy szerepeljen, amelynek a választó az egyéni képviselőjére szavaz.

 

Ha a szavazatszámláló bizottság tévedésből egy másik választókerület borítékát adja a választópolgárnak, akkor az a szavazat gyakorlatilag elvész. A szavazatot ugyanis a borítékon szereplő választókerület szavazatszámláló bizottsága bontja fel, és ha ott derül ki a tévedés, akkor már nincs mód a szavazat "utaztatására" a megfelelő választókerületbe.


Az átjelentkező választópolgárnak a szavazólapokat tartalmazó borítékot leragasztva kell az urnába dobnia. A zöld borítékokat tilos felbontani, azokat hétfőn a Nemzeti Választási Irodába viszik, ahol szétválogatják a 106 egyéni választókerület szerint.

 

(MTI)