A lézerközpontig is kitekerhetünk a belvárosból

Az elmúlt húsz évben ötről tizenhét százalékra nőtt a kerékpárral közlekedők aránya Szegeden. Az önkormányzat 2 milliárd 700 millió forintból fejleszti a kerékpárutakat az elkövetkező időszakban. A Szegedi Tükör sorra veszi a tervezett fejlesztéseket, 4. rész: az újrókusi Zsitva sortól a Budapesti útig.

2018. május 02. 08:41

A lézerközpontig is kitekerhetünk a belvárosból

A lézerközpont közlekedési kapcsolatát egy bruttó 3 milliárd 400 millió forintos projektből kívánják javítani. Ez új közút és kerékpárút, valamint körforgalmi csomópontok és megállóhelyek építését, illetve a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését jelenti. A kerékpárút hossza 4,4 kilométer, a közúté 3,9 kilométer, amiből 1,1 kilométer új építés, 2,8 kilométer pedig korszerűsítés. A kivitelezés várható ideje: 2019. II.–2020. III. negyedév.

Más pályázati keretből

Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester hangsúlyozta, ez nem az önkormányzat által tervezett 2 milliárd 700 millió forintos kerékpárút-fejlesztési projekt része, mert másik pályázati keretből finanszírozzák, ugyanakkor fontos a város kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésének szempontjából.

Megállóhelyek, körforgalmak, tározók

A tervezési nyomvonalon három körforgalmi csomópont és tíz új közösségi közlekedési megállóhely létesül, három megállóhelyet pedig felújítanak, amelyek közelében kerékpártámaszokat helyeznek el. A projekt részeként kiépül/átépül az önálló csapadékvíz-elvezetés. A helyi adottságoknak megfelelően egyes rövidebb szakaszokon zárt rendszerű, a tervezési terület nagy részén nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezető, valamint tározórendszer létesül.

A négy szakaszra bontott tervezési nyomvonal külső, nyugati végpontja az 5. számú főút (Budapesti út) Zápor úti jelzőlámpás csomópontja; belső, keleti vége Újrókus városrészben a Vértói út Zsitva sori csomópontja. A projekt a tavaly átadott ELI-ALPS lézerközpont, a mellé a Modern Városok Program keretében tervezett Science Park és inkubátorház, valamint az 5. számú főút szegedi bevezető szakasza mellett kialakult ipari-kereskedelmi-logisztikai tengely gyors és közvetlen megközelítését szolgálja a belváros és a nagy lakósűrűségű lakótelepek felől az 5. számú főút és az autópályák irányába.

Csatlakozás a Vinkler László utcánál

A mintegy 4,2 kilométer hosszú tervezési terület komplex fejlesztése révén a gyalogos-kerékpáros, az egyéni gépjármű és a közösségi közlekedés feltételei egyaránt javulni fognak, ezzel is elősegítve a helyi gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás növekedését.

A kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeit javítandó kerékpárút, illetve kerékpársáv, valamint gyalogjárda létesül az ELI lézerközponttól a Vinkler László utca és Béketelep érintésével a Vértói úton meglévő infrastruktúrához csatlakozva. Kiépül az 5. számú főút nyugati oldalán futó meglévő kerékpárúttal kapcsolatot biztosító kerékpárút. Szintén kiépül Zsámbok-réti sor és Vértói út mentén, a Szeged–Békéscsaba vasútvonal szintbeli keresztezésénél hiányzó kerékpáros és gyalogos infrastruktúra is, amely fejlesztésnek egyben közlekedésbiztonsági hatása is lesz.

Új burkolat és kerékpáros nyom

A Zápor út meglévő, áruházak közötti szakaszán az út északi oldalán a meglévő járda átépítésével kialakított gyalog-kerékpárút szélessége 4 méter (2,25 méter kerékpárút plusz 0,25 méter biztonsági távolság plusz 1,5 méter járda), helyi szűkületeknél 3,75 méter.

A magyar Amszterdam

A belvárosi kerékpárút-fejlesztési projekt tervezés alatt áll – mondta Nagy Sándor. Ezt két ütemben valósítják meg. Szegedet többen nevezték már a magyar Amszterdamnak a kerékpáros infrastruktúra fejlettsége alapján. Egy felmérés szerint Szegeden minden ötödik ember rendszeresen kerékpározik. Az utolsó szegedi Critical Mass felvonuláson több százan vettek részt április 22-én. A kerékpár a válasz – ez volt a rendezvény mottója. A szervezők szerint ugyanis a kerékpározás teheti fenntarthatóvá a közlekedést, élhetőbbé a várost és egészségesebbé a lakóit.

Az ELI kutatóközpont belső útjához csatlakozó, délkeleti irányban a Zápor út folytatásában északkeleti irányban haladó új gyűjtőútba torkolló új út nyugati oldalán szintén 4 méter szélességű elválasztott gyalog- és kerékpárút vezet majd.

A Zápor úti gyűjtőút 2×1 forgalmi sávval és kétoldali, irányhelyes kerékpársávval épül ki 10 méter burkolatszélességgel a Régiposta utcáig, a kerékpársávok szélessége 1,5-1,5 méter.

A Régiposta utcában burkolaterősítés történik a hat méter burkolatszélesség megtartásával, valamint kerékpáros nyomot alakítanak ki a Nagyszombat utcáig.

A Vinkler László utca meglévő hat méter szélességű út rétegrendjét megerősítik, a burkolatát kilenc méterre kiszélesítik, azon kétoldali kerékpársávokat jelölnek ki. A Zsámbok-réti sor szintén kilenc méter széles új burkolatot kap. A kerékpársávok szélessége mindkét szakaszon 1,25-1,25 méter.

A tervezési nyomvonal a körtöltés koronaszintjére felemelkedve szintben keresztezi a 135-ös számú Szeged–Békéscsaba vasútvonalat. A vasúti átjáróban az út nyomvonala és keresztmetszeti és kialakítása a NIF Zrt. által készíttetett Hódmezővásárhely–Szeged tramtraintervekben szereplő kialakításhoz csatlakozik. Az árvízvédelmi töltést ahat méter szélessége megegyezik a jelenlegivel. A szakasz – és a tervezési terület – a Zsitva sornál ér véget.