A kórházban ápoltak is szavazhatnak a választáson

Azok a fekvőbetegek, akik az április 3-ai parlamenti választás és népszavazás napján nem tudnak a lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, átjelentkezhetnek és mozgóurnát kérhetnek a voksoláshoz.
Vass Imre

2022. március 23. 11:45

A kórházban ápoltak is szavazhatnak a választáson

Azoknak, akik például fekvőbeteg-gyógyintézményben, bentlakásos intézményben vagy otthonuktól távol, családjuknál történő ápolás miatt nem tudnak a lakcímük szerinti szavazókörben szavazni, de élni kívánnak a szavazati jogukkal, át kell jelentkezniük az ellátó intézmény helye szerinti településre.

 

Az átjelentkezést március 25-én, pénteken 16 óráig lehet kérni a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál postai úton, személyesen vagy online

 

A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni kíván.

 

A helyi választási iroda a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből, és egyidejűleg felveszi a megjelölt település átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe. Az átjelentkezett választó mozgóurnát kérhet a szavazáshoz az ellátó intézménybe.

 

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. Pusztán kényelmi okra, vagy a munkavégzésre hivatkozó kérelmeket a választási irodák elutasítják.

 

Annak, aki saját szavazókörében kíván mozgóurna útján szavazni, csak a mozgóurna iránti kérelmet kell benyújtania.

 

Aki csütörtök 16 óráig bármely település bármely címére mozgóurnát kér, azt a helyi választási irodák egyben átjelentkezési kérelemnek tekintik, és a kérelemről egyidejűleg dönt akár a választópolgár lakcíme szerinti, akár a mozgóurnázás helye szerinti helyi választási iroda.

 

A mozgóurna iránti kérelemnek az érintett személyazonosító adatain és a szavazás helyszínén túl tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is.

 

A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten március 30-án 16 óráig lehet benyújtani. A helyi választási irodához a kérelmet személyesen április 1-jén 16 óráig lehet benyújtani, vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig.

 

A mozgóurna iránti kérelmet az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz - meghatalmazott útján - legkésőbb a szavazás napján 12 óráig lehet benyújtani.

 

A választópolgár április 1-jén 16 óráig kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik címre kapjon mozgóurnát, vagy a korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben szavazhasson.

 

MTI