A hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem összeköt, bizonyítja a Sentrem projekt

Egy magyar-szerb projekt az újabb bizonyíték arra, hogy a hulladékgazdálkodásnak, a környezetvédelemnek és a képzéseknek számos olyan pozitív hatása van, amire kevesen gondolnak. Képes akár országhatárral elválasztott települések lakosait, hátrányos helyzetű csoportjait összekötni, közösséggé kovácsolni, ezáltal erősíteni a jószomszédi viszonyokat.
Vass Imre

2022. március 17. 20:16

A hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem összeköt,
bizonyítja a Sentrem projekt

Sikeresen lezárult a „Sentrem - Innovatív szociális vállalkozási modell kidolgozása hátrányos helyzetű csoportok számára” elnevezésű projekt, a törökkanizsai községi önkormányzat és a szegedi Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesületének közös pályázata. A magyar-szerb partnerségben létrejött projekt a vírushelyzet által gördített akadályok ellenére megvalósul.

 

A projekt célja többek közt, hogy elősegítse a roma fiatalok társadalmi-gazdasági helyzetének javítását. Emellett biztosítsa a másodlagos hulladék szakszerű begyűjtését a határmenti területeken, valamint a fiatalok szakmai képzési módszertanának bővítését.

 

A Sentrem projektben megvalósult képzések több mint száz résztvevő számára biztosítottak lehetőséget arra, hogy képezzék magukat a szakszerű hulladákbegyűjtés területén. Emellett bővíthették ismereteiket a környezet, egészség és a munkavédelem területein. A projekt keretében több mint harminc elektromos kerékpár és egy mild hybrid minibusz vásároltak, valamint egy digitális tananyagot is kidolgoztak, amelyek biztosítják a kitűzött célok elérését, hosszú távú fenntarthatóságát.

 

 

A projekt kiemelkedő eseményei voltak a képzések és a kétnapos jógyakorlat konferencia, melyek nagymértékben járultak hozzá a határmenti régióban a környezettudatosság növeléséhez.

 

A Sentrem projekt képzései számos határmenti település fiataljainak nyújtottak lehetőséget arra, hogy fejlesszék szakismeretüket a fent említett szakterületeken. 

 

A projekt hivatalos zárórendezvénye a Szegeden márciusban megrendezett konferencia volt. A több mint 50 fős eseményen Gligor Gellért a szabadkai Regionális Hulladéktároló és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője ismertette a szerves hulladék kezelésének lehetőségeit. Biacsi Schön Áron a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részlegvezetője széleskörű virtuális körút keretein belül mutatta be a szegedi régióban egyedülálló, európai szinten is kiemelkedő hulladékgazdálkodási folyamatokat. Végezetül Pozsár Balázs a „Duna-Tisza” EFK egyesület elnöke mutatta be az elkészült digitális tananyagot. 

 

 

A zárókonferencia teret biztosított a résztvevők számára, hogy megosszák egymással tapasztalataikat és jövőre mutató elképzeléseiket a további együttműködésekre vonatkozóan.

 

A projekt sikeres megvalósításához hozzájárult a magyar és a szerbiai partnerek kitartó és hatékony közös munkája. A projekt az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program segítségével jött létre. A projekttámogatás összege több mint 231 ezer euró, míg az Európai Unió által nyújtott támogatás összesen több mint 196 ezer euró volt.

 

Törökkanizsa Község Önkormányzata és a Katolikus Egyetemisták és Főiskolás Egyesülete közös munkája által létrejött Sentrem projekt jógyakorlatként szolgálhat minden olyan határmenti kistelepülés számára, ahol a hátrányos helyzetű fiatalok számára kevés lehetőség adódik.