201 éve halt meg Dugonics András, megkoszorúzták a sírját Szegeden

A Dugonics Társaság helyezett el koszorút a névadója sírjánál. Ez a megemlékezés volt hagyományosan a szervezet évadzárója is.

2019. július 25. 21:28

201 éve halt meg Dugonics András, megkoszorúzták a sírját Szegeden

Dugonics András piarista rendfőnök valódi polihisztor és élte végéig Szegedhez hű polgár volt. A megemlékezésen a társaság elnöke felidézte miért is fontos nekik a tudós öröksége. 

Csapó Benő szerint Dugonics életpályája azt bizonyítja, hogy szükség van azokra a gondolkodókra, akik válságos helyzetben tenni akarnak nemzetükért. A szerzetes akkor írt regényt magyarul, amikor a császár kötelezővé tette az egész birodalomban a német nyelvet. Akkor írt tankönyvet anyanyelvén a matematikáról, amikor a hivatalos vélemény az volt, hogy a magyar nyelv alkalmatlan a tudomány művelésére.

Csapó Benő emlékező szavai után elhelyezték a sírnál a szegedi önkormányzat koszorúját.