Hirdetés
Hirdetés

Emelkedik a szociális támogatások összege, nőhet az igénylők száma

Szegedi hírek | 2018. február 13. 02:19
szociális támogatás, rászorulók, önkormányzat, vi2018-02, szgy
Magasabbak lesznek a jövedelmi határértékek a szociális kérelmek elbírálásánál, ezért várhatóan a tavalyi 12 ezernél idén többen tudják majd igénybe venni a város segítségét. A szociális alap újabb 100 millió forinttal bővült, így az idén 600 millió forint áll rendelkezésre. A főbb módosításokat az alábbiakban foglaltuk össze.

A városi közgyűlés a 2016 végén döntött a szülési támogatás bevezetéséről, mely alanyi jogon jár a gyermeket szülő szegedi édesanyáknak. A 2017 februári ülésen jövedelmi határérték és támogatási összeg emelését szavazták meg a képviselők a lakhatási támogatás esetén. Az önkormányzat kiemelten kezeli a települési támogatások biztosítását a rászorulók részére. Ezt az is mutatja, hogy – bár harmadik éve egyáltalán nem járul hozzá az állami költségvetés az önkormányzati segélyezéshez az önkormányzati költségvetésben az erre a célra elkülönített előirányzat folyamatosan emelkedik, 2016-ban 400 millió, 2017-ben 500 millió forint volt, a közgyűlés elé terjesztett költségvetés-tervezetben pedig 600 millió forint ez az összeg. 

Az öregségi nyugdíj (más néven nyugdíjminimum) legkisebb havi összege 2008 óta 28 ezer 500 forint, azonban a nyugdíjak, munkabérek minden évben emelkedtek, és az árak is nőttek. A városvezetés fontosnak tartja a rendeletben szabályozott ellátások esetén a jövedelmi határértékek emelését annak érdekében, hogy a rászoruló személyek továbbra is hozzájussanak a támogatásokhoz. A jövedelmi határértékek emelése a rendszeres települési támogatások (lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás) esetén 4, illetve 6,67 százalékos mértékű, míg a legalacsonyabb határértékkel bíró átmeneti segély esetén 20, illetve 25 százalékos mértékű. Emellett az ellátások összege is emelkedhet. Lakhatási támogatásnál és gyógyszertámogatásnál a havi összeg legalább 1000 forinttal, átmeneti segély esetén a maximum összeg 25 ezer forintról 30 ezer forintra, a temetési segély összege pedig 30 ezer forintról 50 ezer forintra nő.

További változás, hogy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekekre tekintettel a szülőknek, törvényes képviselőknek a márciusi támogatás megtartásával további két alkalommal (május és október hónapban) nyújt az önkormányzat segítséget gyermekenként 6500 forintot. A díjhátralék fogalmának önkormányzati bérlakás esetén a lakáshasználati díjra, magántulajdonú lakás esetén a közös költségre történő kiterjesztésével többen igénybe tudják venni a hátralékcsökkentési támogatást. A lakhatási támogatás esetén az egyedül élők jövedelmi határértéke a nyugdíjminimum háromszorosáról 3,2-szeresére, családban élőknél a nyugdíjminimum 2,5-szöröséről 2,6-szorosára emelkedik, amely 6,67 százalékos, illetve 4 százalékos emelést jelent. 

A jogosultsági sávok az emelésnek megfelelően változnak, és minden jogosult havi 1000 forinttal kap magasabb összegű lakhatási támogatást, mint a rendeletmódosítás előtt, ezáltal az átlagos támogatási összeg 6200 forintról 7200 forintra emelkedik. A gyógyszertámogatás összegének megállapításánál a rendeletmódosítást követően figyelembe lehet venni a gyógyszereken és tápszereken kívül egyéb tételeket is, például kötszereket, vércukorszint mérésére szolgáló tesztcsíkot, melyek a kérelmekben gyakran előfordulnak, és rendszeres kiadást jelentenek a támogatást igénylőknek. 

A jövedelmi határérték a nyugdíjminimum háromszorosáról 3,2-szeresére emelkedik (6,67 százalékos emelés), valamint az ellátási összegek maximuma is legalább 1000 forinttal nőne. Ennek indoka, hogy a kérelmekhez csatolt igazolások alapján jellemzően igen magas az igénylők havi rendszeres gyógyszerköltsége. A 2017-ben megállapított gyógyszertámogatás átlagos havi összege 6600 forint volt. Az átmeneti segély jövedelmi határértéke a legalacsonyabb, ennek egyedül élő személyek esetén 25 százalékos (a nyugdíjminimum kétszereséről 2,5-szörösére), míg családban élők esetén 20 százalékos (a nyugdíjminimum 1,5-szöröséről 1,8-szorosára) emelését javasolja a költségvetés tervezete. Többen tudják majd igénybe venni az egyszeri támogatást, melynek évente adható összege is emelkedne 25 ezer forintról 30 ezer forintra. Elemi kár esetén egyedül élőknél a nyugdíjminimum 3,2-szeresére, családosoknál 2,6-szorosára emelkednének a jövedelmi határértékek, és továbbra is 420 ezer forint támogatás lenne adható. 

A temetési költségek igen megterhelőek a hozzátartozók számára, ezért a temetési segély összege 30 ezer forintról 50 ezer forintra, közel 70 százalékkal nő, és a jogosultság feltételéül előírt jövedelmi határérték is emelkedik 6,67 százalékkal a rendeletmódosítást követően. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (6500 forint gyermekenként) évi háromszori (március, május és október hónapokban történő) nyújtásával a legrászorulóbb szegedi gyermekes családok – az állam által augusztus és november hónapban biztosított Erzsébet utalvánnyal együtt – már évente öt alkalommal részesülnének gyermekenként 6000 vagy 6500 forintos támogatásban. Ez a változás közel 1500 gyermeket érint. A 2017-ben bevezetett – igen népszerű, évi mintegy 1300 családot érintő - szülési támogatás esetén változás, hogy az örökbefogadó szülő és a gyermek gyámja is igényelheti az ellátást. 

A hátralékcsökkentési támogatás is a lakhatáshoz kapcsolódó ellátás, ezért a jövedelmi határértékét célszerű a lakhatási támogatás jövedelmi határértékéhez igazítani, azzal azonossá tenni. Ez családos kérelmezők esetén 4 százalékos, egyedülállóknál 28 százalékos emelést jelent. Fontos, hogy rezsitartozás miatt minél kevesebben veszítsék el a lakhatásukat. Ennek érdekében a támogatás nyújtható lesz közös költség és lakáshasználati díj hátralékra is. A méltányosság gyakorlásának szabályozása szintén úgy módosul, hogy emelkednek a jövedelmi határértékek. A köztemetési költség megtérítése esetén – különösen, ha csak egy temetésre köteles hozzátartozó van – magas (százezer forint feletti) a visszafizetési kötelezettség, melyet a kérelmezők csak részletekben tudnak teljesíteni. Ezért lényeges változás, hogy a köztemetés esetén a részletfizetés engedélyezésekor a határérték emelése mind az egyedül élők, mind a családos kérelmezők esetén eléri a 60 százalékot. 

Ezen felül pontosításokat tartalmaz a rendelet-tervezet. A jövedelmi határértékek és a támogatási összegek emelése a 2017-hez képest 100 millió forint többlet előirányzatot igényel, mely az idei költségvetési rendelet tervezetébe került. Az előterjesztés célja, hogy a szegedi rászoruló családok – különös figyelemmel a gyermekes családokra – továbbra is hozzájussanak a rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, az eddiginél magasabb összegben. Ennek megvalósulása érdekében az önkormányzat a segélyezésre 2018-ban 600 millió forintot biztosít. 

 


Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés