Rászoruló gyerekeket támogat a város

Szegedi hírek | 2016. november 9. 16:52
Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság, ülés, bizottság, Solymos László, vi2016-11
A pénteki közgyűlés előtt ülésezett a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság is. A tagok elé a közgyűlési napirendek mellett más előterjesztések is kerültek, többek között döntöttek az oktatási keret felhasználásáról, valamint kulturális együttműködések meghosszabbításáról is.

A bizottság az érdemi munka megkezdése előtt megemlékezett a közelmúltban elhunyt Eszterházy Péter íróról, Kocsis Zoltán karmesterről és a Forrás Hotel volt igazgatójáról, Sándor Péterről.

A tagok elé 13 napirendi pont került. Megtárgyalták a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. I-III. negyedéves beszámolója. Solymos László alpolgármester hozzászólásában kiemelte, valamennyi cég határidőben, pontosan adta le beszámolóját. Hangsúlyozta, minden cég időarányosan teljesítette az üzleti tervét. Külön kiemelte a Szegedi Városkép és Piac Kft-t. és a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Kft.-t. Mind a két cég az igazgatóváltás óta minden fizetési kötelezettségét határidőre teljesíti, bevételeik és eredményeik emelkedtek. Az Ifjúsági Ház kapcsán azt is elmondta az alpolgármester, hogy a cég minden tervét túlteljesítette ebben az évben, a Szegedi Ifjúsági Napok is pozitív mérleggel zárultak. A Szegedi Szabadtéri Játékok kapcsán Solymos László hozzátette, ennek a cégnek bevételei is emelkedtek, valamint a nézőszámot is tudták növelni a tavalyi évhez képest. A Vadaspark kapcsán pedig elmondta, ott is emelkedett a bevétel, valamint a látogatók száma is. A cég újabb fejlesztést indított el, elkezdődött az Elefántház építése.

A bizottság döntött a Szent-Györgyi Albert Agóra igazgatói posztjára szóló pályázat kiírásáról. Mint elhangzott, erre azért van szükség, mert a jelenlegi igazgató, Orbán Hedvig megbízatása 2017-ben lejár. Solymos László hozzátette, a törvényben előírt minimum feltételekkel írták ki a pályázatot annak érdekében, hogy minél több jelentkező legyen.

A bizottság döntött az oktatási keretre beérkezett pályázatokról is. Kozma József, a bizottság elnöke elmondta, ez egy új lehetőség, a közgyűlés 15 millió forintot különített el erre. A keret célja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, szegedi lakhelyű gyermekek és fiatalok számára biztosítsa a térítésmentes részvételt a város kulturális és közművelődési intézményeiben és gazdasági társaságaiban rendezett színvonalas programokon, valamint az iskolai tanulmányi- és osztálykirándulásokon.

A keret, jellegéből adódóan – ellentétben a többi kerettel – kizárólag zárt körben került meghirdetésre a Szegeden működő oktatási-nevelési intézmények számára. 

A pályázatokat október 20-ig kellett benyújtani. A megadott határidőig 35 intézmény adta be pályázatát, és összesen 1502 gyermeknek kértek támogatást. Minden rászoruló gyerek 10 ezer forint támogatásban részesülhet, így a teljes keret felhasználásra is került.

A bizottság emellett döntött a Pinceszínházzal és a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvánnyal kötött kulturális együttműködés meghosszabbításáról, valamint Horváth Barna akadémikus, egyetemi tanár emléktáblájának kihelyezéséről is.

A fotó egy korábbi ülésen készült