A kultúra kiválóságait köszöntötték 

Szegedi hírek | 2013. január 22. 16:40
Magyar Kultúra Napja, Agora, Solymos László, Szeged Kultúrájáért Díj, Kölcsey-érem, átadás, Szonda Éva, Lapis András, Tóbiás Klára
Képgaléria megtekintéséhez kattintson ide!
Szeged decemberben átadott tudományos-kulturális központjában, a Szent-Györgyi Albert Agórában rendezték meg kedden délután a Magyar Kultúra Napja városi díszünnepségét, ahol a korábbi évek hagyományainak megfelelően az idén is köszöntötték a kultúra kiválóságait. Solymos László alpolgármester Szeged Kultúrájáért díjakat és Kölcsey-érmeket adott át azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a Tisza-parti város kulturális életének gazdagításához.

Szeged Kultúrájáért díj

Lapis András szobrászművész

Szonda Éva operaénekes

Tóbiás Klára képzőművész

 

Kölcsey-érem

Popovics Lőrinc szobrászművész

Szelezsán István harsonaművész

Hász Róbert író, főszerkesztő

Némethné Bátyai Edina színházszervező

Zsadon Flóra balett-táncos

Szabó Éva Andrea mozivezető

Takó Edit könyvtáros

Török József Hagyományőrző Együttes

Plavecz Ildikó galériavezető

Factory Creative Studio Kft.

Pál Tamás karmester

Solymos László köszöntőjében elmondta, 2013-ban Magyarországon és Szegeden is sajátos hangsúlyt kap a kultúra ünnepe. A mi városunk a magyar kultúra fellegvára és megtestesítője, mert a legszélesebben merített abból, ami nem gazdaság, de gazdagság, ami pénzzel nem számolható, de érték, ami műszerrel nem mérhető, de mérték.

– Szeged példája, szimbóluma annak, hogy egy város kulturális öröksége annál értékesebb, szebb és gazdagabb, minél sokszínűbb, minél több gyökérből táplálkozik és minél többféle ágat hajt. Szeged városában soha nem egymás ellenében, hanem egymást gazdagítva, megsokszorozódva jelentek meg a különféle közösségi kultúrák, nyelvek, a viselkedés és a szokásrendszer – mondta az alpolgármester, majd emlékeztetett arra, hogy száz évvel ezelőtt az alsóvárosi napsugaras parasztházakban másként énekeltek, mint a felsővárosi iparos körben, másként a szerb kereskedők lakta Palánkban, és másként a mai Gutenberg és Gogol utca környékén lévő polgári környezetben, de mindig meghallgatták és tisztelték egymás értékeit.

– 1921 óta, amióta Szeged egyetemi város, a nyitott szellemiség, a sokszínűség költözött a tudomány falai közé is. Szent-Györgyi Albert, Sík Sándor, Radnóti Miklós, Hont Ferenc, Juhász Gyula és József Attila, akik bizonyos tekintetben olykor nem is állhattak volna távolabb egymástól, ám egyben megegyeztek: kortársakként is tisztelték, sokszor biztatták és segítették egymást. Teljesítményük pedig az utókor számára példa, és megkérdőjelezhetetlen. És nemcsak reméljük, de bizton hisszük is, hogy így van ez napjainkban is. A Szegedi Tudományegyetem szellemisége eredményekre és sikerekre sarkall, toleranciára pedig kötelez. 

Solymos László emlékeztette az ünneplőket arra is, hogy ez az a kultúra, amely ezer éve, Szent István óta szerves része annak, amit európai kultúrának nevezünk, s aminek nem kevesebbet köszönhetünk, mint meg és fennmaradásunkat.

– Éppen ezért nem gondoltuk volna, hogy 2013-ban Európa közepén, az Európai Unió teljes jogú tagjaként most újra arról kell beszélnünk, hogy ellentétes az európai kultúrával és civilizációval, hogy bármilyen többség, bármilyen ideológia nevében ráerőlteti akaratát, stílusát, elveit és véleményét a többiekre. Hogy ellentétes az európaisággal egy kultúra és civilizáció alapértékének megkérdőjelezése vagy megsértése. Hogy ellentétes az európai kultúrával és civilizációval az oktatás, a kultúra, a művészetek és a média hatalmi célokra használása és kihasználása, politikai játszmák tárgyává tétele, hogy bezárják az egyetemek kapuit a tehetséges, de szegény fiatalok előtt, hogy gazdagok kiváltságává teszik a művelődést, hogy föntről határoznak diploma és diploma közötti értékkülönbségről, hogy nem veszik tárgyalópartnernek és olykor ember számba sem azokat, akiket e döntések érintenek. 

Az alpolgármester úgy fogalmazott, hogy éppen ezért most meg kell védenünk alapértékeinket, meg kell őriznünk mindazt, ami európai, magyar és szegedi kultúra. Ezért mindent megtettünk az elmúlt tíz évben Szegeden, hiszen a kultúra, az oktatás és a tudomány méltó kereteket kapott fizikailag – épületekben, otthonokban –, támogatásban és elismerésben: díjakban, erkölcsi ösztönzőkben is. 

– Szilárd az elhatározásunk az értékek megőrzésére, éppen ezért élen kell járniuk és segíteniük kell a szellemi élet vezetőinek, a kultúra, a művészetek művelőinek, közvetítőinek, terjesztőinek és nem utolsó sorban mecénásainak – fejezte be köszöntőjét Solymos László.

Szép hagyomány, hogy a kultúra napján a szegediek nevében köszönetet mond a város mindazoknak – művészeknek, művelődésszervezőknek és szponzoroknak – akik munkájukkal, szorgalmukkal és tehetségükkel lehetővé teszik azt, hogy a Tisza-parti város Európa egyik kulturális központja legyen. Ezért Solymos László alpolgármester díjakat, kitüntetéseket adott át a szegedi kulturális élet meghatározó személyiségeinek. Hárman Szeged Kultúrájáért díjat, tizenegyen pedig Kölcsey-érmet vehettek át.