Címoldal

Összeférhetetlenségek az Átvételi Bizottságban

2011. 04. 05. 04:39 | PDF | Nyomtatható változat

gazdasági és pénzügyi átvételi bizottság, összeférhetetlenség

Ma is ülésezet az önkormányzati céget átvilágítására létrehozott Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Bizottság, amely eddig még nem végzett a munkájával, pedig az előre kitűzött határidő már lejárt. Azonban a mostani ülésen sem a vizsgálatok voltak napirenden, hanem a bizottság egyes tagjainál, például a fideszes Póda Jenőnél, kialakult összeférhetetlenség.

Összeférhetetlenségek az Átvételi Bizottságban
Az ülést követően Gyimesi László, a bizottság elnöke a következő közleményt juttatta el a sajtónak: 
SAJTÓKÖZLEMÉNY
 
A mai napon a Bizottság saját magára nézve szigorú összeférhetetlenségi szabályzatot alkotott.
A Bizottság célja szakmai alapon felülvizsgálni az önkormányzati cégek elmúlt 8 évének gazdálkodását. Cél az átláthatóság biztosítása, ezért fontos, hogy a vizsgálatok eredményei se szakmai, se politikai alapon ne legyenek vitathatóak. Emiatt a Bizottság a mai napon szigorú összeférhetetlenségi szabályzatot alkotott. Fontos, hogy a Bizottságban dolgozó képviselők sem üzleti, sem szervezeti alapon ne legyenek összeférhetetlen helyzetben. Ezért a Bizottság új SZMSZ-e szerint a Bizottság tagjaként, annak munkájában nem vehet részt olyan képviselő, aki a vizsgált időszakban, a vizsgált gazdasági társaság, önkormányzati intézmény, vagy a Polgármesteri Hivatal bármelyikével, közvetlen, vagy közvetett módon üzleti kapcsolatban állt, mint ügyvezető, vezérigazgató, igazgatótanácsi tag vagy tulajdonos.
Nem vehet részt a Bizottság munkájában olyan képviselő, aki a vizsgált időszakban, polgármester, alpolgármester, tanácsnok vagy bizottsági elnök volt.
Nem vehet részt a Bizottság munkájában olyan képviselő, aki közvetlen irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy utasítási joggal bírt a vizsgált időszakban a vizsgált gazdasági társaság, önkormányzati intézmény, vagy a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában.
A Bizottság fenti, saját magára nézve szigorú döntése személyi konzekvenciákat vet fel. A Bizottság fontosnak tartja, hogy a vizsgálat során ne legyen olyan tagja, aki saját korábbi döntésének ellenőrzésével találná magát szembe, mint átvilágító, ezért volt szükséges a fentebb említett üzleti illetve szervezeti összeférhetetlenségi szabály megalkotása.
Ezért a Bizottság kezdeményezte a Bizottság tagjaival kapcsolatos személyi kérdések közgyűlési napirendre vételét.

 

 

Ajánlja cikkünket ismerőseinek!