Újra SZIN-t szervezne az IH, ha lesz rá lehetősége

Szegedi hírek | 2015. június 24. 20:27
kulturális bizottság, Ifjúsági Ház, IH Rendezvényközpont, bizottsági ülés
Jávorszky Iván kérdésre válaszolva mondta, rajtuk nem múlna a szervezés. De amíg ez elhangzott, számos más fontos kérdést is megtárgyalt a kulturális bizottság.

Közgyűlés előtti kihelyezett bizottsági ülést tartott a Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági bizottság, a helyszín az Ifjúsági Ház (IH) volt. A vendéglátás – szó szerint, hiszen apró édes és sós sütemény is volt – oka, hogy a bizottság itt hallgatta az IH igazgatójának, Jávorszky Ivánnak a 2015. első félévi beszámolóját.

Rövid alpolgármesteri vizit

Halaszthatatlan indítványt szeretett volna benyújtani Haág Zalán, de gyorsan eldőlt, nem tudja megtenni. Pedig többször is elmondta, az előző ciklusban még volt erre lehetősége, élt is az alkalommal nem egyszer, hiszen a szervezeti és működési szabályzatnak(szmsz) a része (volt, elvileg). Most az ülésre mint hamar kiderült csak beugrót, a szerzőt egy székkel arrébb ültető – mondván, úgy akkor egy blokkban marad a sajtó – alpolgármester, Solymos László elmondta, egyeztetett Mózes Ervinnel a kérdés kapcsán: halaszthatatlan indítványt képviselő nem nyújthat be nem szerepel az szmsz-ben. Tudja egyébként miről van szó, Haág szeretné, ha Szeged szándéknyilatkozattal csatlakozna a 2024-es olimpia rendezési pályázatához. Solymos szerint azonban még korán van az állásfoglaláshoz. Ha szmsz-szerű is lenne az előterjesztés, akkor sem tudnának még tenni semmit. A KDNP-s képviselő szerint viszont épp hogy nincsen korán, „nagyon sok település versenyezne azért, hogy partnerönkormányzat legyen a rendezés idején. Vétek lenne, ha Szeged kimaradna”, érvelt Haág Zalán. Solymos erre azt felelte, elkötelezettek vagyunk, de még korán van. Mire Kozma József bizottsági elnöke gyorsan azt mondta, „térjünk erre vissza ősszel!” De azért szavaztatott: két igennel öt tartózkodás mellett a bizottság nem vette napirendre Haág javaslatát.

Ezután még Kozma József fölköszöntötte a házigazda Jávorszky Ivánt neve napja alkalmából, majd jöhettek a napirendek.

Egyhangúlag elfogadták, hogy legyen Kiss Ernőnek emléktáblája a Kárász utcán. Rövid polémia ment arról, legyen-e rajta Szeged, mint állíttató, Dombi Gábor szerint szerencsésebb lenne valamilyen más megfogalmazás, hiszen az önkormányzat semmilyen anyagi támogatással nem járul hozzá az emléktábla kihelyezéséhez. Kiss Ernő művészeti író, népművelő, az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatója úgy látja, rangot adna az emléktáblának, ha szerepelne rajta Szeged. Tábla lesz, Szegeddel, július 4-én szombaton délben lesz az avatás.

Gyorsan előrevették a 12-es napirendi pontot, Balázs Béla és Csontváry Kosztka Tivadar szobrainak áthelyezését. Nem volt vele gond, simán rábólintott mindenki. Ekkortájt hagyta el az ülést Solymos László.

Gyors, egyhangú

Igent mondtak a Somogyi-könyvtár szmsz-ének módosítására, valamint a Holokauszt-kövekre: „Ezek botló kövek, de nem botlunk bele, csak a tekintetünk” – mondta Kozma. A lényeg: a program megvalósítója Günter Demnig kölni képzőművész, aki egy 9×9×9 centiméteres méretű kis betonkockára applikált réztáblára vési az elhurcoltak nevét, születésének és deportálásának időpontját, valamint meggyilkolásának helyszínét. Az így készült botló követ az áldozatok utolsó szabadon választott lakhelyének bejárata előtt, a járdába illesztik. Sajnos az előterjesztésben a fölirat néhol hibás, reméljük, a köveken helyesen lesznek olvashatók a szövegek.

Ezután gyorsan rábólintottak a Szegedi Jazz Napok műsortervére és a más bizottságokban szintén tárgyalt hármas számú költségvetési módosításra is. Haág Zalán tartózkodása mellett fogadták el a szintén több bizottságot „megjárt Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések” és „Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései” előterjesztéseket.

A „Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései”, „A 2015/2016. óvodai nevelési év előkészítése” valamint az „Alapító okiratok módosítása” napirendi pontokra már újra mindenki igent mondott. Szóbeli kiegészítést az óvodáknál és az alapító okiratoknál kellett tenni. Kiderült ugyanis, „állandóan mozognak a gyerekek, nem lehet őket megszámolni rendesen” – jegyezte meg Kozma annak kapcsán, hogy rossz adat szerepelt a papírokon. Most módosítottak, az előterjesztés keltezésekor 1146-an vannak az óvodások Szegeden, de ez a szám folyamatosan változik. Az okiratok esetében pedig két alapító okiratot módosítani kellett, kettőnél pedig a MÁK kért pontosítást. Megtették.

Ortutay: rövid meccs, papírforma eredménnyel

Jött az Ortutay átnevezése, amely kapcsán Kozma azt mondta, most nem nyitná ki újra ezt a „dossziét”, nem akar új határozatot hozatni.

Haág Zalán viszont nem hagyta szó nélkül: – Nem tartjuk méltónak Ortutayt névadónak a politikai szerepe miatt. Gyakran elhangzott érvként az, mi a közösségek véleménye. Most mindenki diákönkormányzattól kezdve, szülői munkaközösségen át úgy gondolja, legyen névváltozás. Kérdés, tényleg lesz-e ugyanis a bizottság végül 6 igen és 2 nem szavazattal az eredeti napirendet hagyta jóvá, azaz a város tiltakozik a névváltozás ellen.

Egyhangúlag támogatták a kötelezően meghallgatandó beszámolókat, és a HEP, azaz Szeged Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát. Itt Sipos Magdolna, a Humán-közszolgáltatási Iroda munkatársa szólt hozzá a napirendi ponthoz. Elmondta, a HEP-et öt évente el kell fogadni. Így részesülhet csak uniós pályázati forrásokból Szeged. Legutóbb 2013 júniusában fogadta el a közgyűlés, azonban a programot két évente kell felülvizsgálni. Az előterjesztés nem más, mint egy számvetés az előző két évről.

Három percnyi hírnév

Ezután átment a következő félévi munkaterv is, majd ez a bizottság is tárgyalta Tóth Péter előterjesztését, amely már a hétfői jogi bizottsági ülésen is elhasalt. Az ülés idejére Mózes Ervin állásfoglalása már megszületett, elérhető is volt az ülés előtt, ám a képviselők mégsem olvasták, látták. Ellentétben a sajtóval. Miután én az ülés előtt le is töltöttem a vonatkozó pdf-et Kozma elnök kérésére fölolvastam a grémiumnak. Nem támogatták a tárgyalást sem: egyhangúlag így döntöttek.

Következett két IKV-s ügy, két tömörkényes tanár szolgálati lakásának kérdése. Az egyiknek tartozásai vannak, vele kapcsolatban úgy döntöttek, adnak neki őszig haladékot, elnapolva a kérdés tárgyalását, a másik viszont rendben fizet mindent, így neki gond nélkül megszavazták a bérletének a meghosszabbítását.

Ezután zárt ülésen tárgyaltak három napirendet, majd újra nyílt lett az ülés, amelyen Jávorszky Iváné lett a főszerep, aki bemutatta az IH Rendezvényközpont idei első félévét.

Számok, számok, számok

Jávorszky azzal kezdte, sem a Városi Televízióról, sem a SZIN-ről nem szeretne most beszélni és a szeged.hu-ról sem, mert még beolvadás előtt állnak ezek az egységek. Így maradt a „klasszikus IH-portfolió”, az sem volt akármi és akármilyen.

Majdnem ötven százalékos volt az IH-ban a növekedés a látogatószámban az előző évhez képest. A bevételek is nőttek: 18 millióról 23 millióra. Ezután a Belvárosi Moziról beszélt Jávorszky, a Csőke József Terem digitalizálásáról, újraszékezéséről.

Következett a Partfürdő és a Senior Center is, mindkettőnél jól dolgoztak a kollégái eddig is. De az igazgató nem hallgatta el a tartozásokat sem: nyolcmilliót fizetett vissza az IH a dorozsmai piacnak, folyamatosan törlesztenek a szállítóknak, most már csak ötmillióval tartoznak a korábbi huszonhat helyett.

Újratárgyalták a bérleti szerződéseket, csak egy jogásszal dolgoztatnak három helyett. A tanácsadói szerződéseket is megszüntették. PR- és Marketingcsapatot hoztak létre azért, hogy még többen jöjjenek az IH-ba és a moziba is.

Jávorszky prezentációja után Tóth Károly megjegyezte, nem emlékszik még egy ilyen bemutatóra tizenhárom éve alatt, amióta kulturális bizottsági tag. – Különösen fájó volt ez az előző ciklusban – tette hozzá. Örült a gazdálkodási fegyelem javulásának. Szerinte ígéretes, hogy jó ütemben halad a gazdasági konszolidáció. Majd kérdezett is: – Tervezik-e a SZIN „visszavételét”, saját produkcióként való megvalósulását? Milyen érvek szóltak annó a kiszervezés mellett, és milyen számítások igazolnák a visszavételt és a gazdaságos, nyereséges lebonyolítást?

– Két-három millió forintot kaptunk eddig a szervezőktől, most a medencék miatt plusz egymillió forintot kapunk. A nyereség minimális lesz, hétmillió forint körüli összeget kapunk, de ebből ki is kell fizetnünk bizonyos dolgokat. Ha lesz rá lehetőség, újra megszerveznénk – válaszolt Jávorszky Iván.

Révész Mihály az iránt érdeklődött, „milyen módon szeretné ideszoktatni a középiskolás korosztályt? Hiszen annak idején is azért épült ez a ház, hogy a középiskolásokat megcélozzák.”

– Van egy kimondatlan „munkamegosztás” köztünk és az Agóra között. Ezt szeretnénk a Facebookon keresztül is megerősíteni, ma már ez az egyik leghatékonyabb közlési fórum – mondta az IH-igazgató, majd így folytatta: – Vannak megvalósítandó elképzeléseink, szeretnénk például tinidiszkót is szervezni, ami most nincs Szegeden. A nyugdíjas korosztálynak is vannak „idetaláló rendezvényei”, mi ezeknek is örömmel adunk helyt. Egységes városmarketingben gondolkodunk, ebben nagyon szívesen részt veszünk. Európai szinten a partfürdőt emelnénk ki, azt hangsúlyoznánk. Már csak azért is, mert most már szerepel a booking.com internetes oldalon is, ez meg is látszik a foglalásokon.

Garai Szakács László

* * *

Szeged.hu – Rólunk, nekünk, velünk, értünk. Tartson velünk a Facebookon is!