Új fejlemény a 2-es villamos kötbérperében (frissítve)

Szegedi hírek | 2012. június 28. 14:10
2-es villamos, kötbérper, szegedi önkormányzat
Hatályon kívül helyezte csütörtökön a szegedi 2-es villamos kivitelezésének csúszásával kapcsolatos - mintegy 400 millió forintos önkormányzati kötbérkövetelést elutasító - elsőfokú ítéletet a Szegedi Ítélőtábla.

A táblabíróság új eljárás lefolytatására kötelezte az ügyben eljáró Szegedi Törvényszéket.

A szegedi 2-es villamos pályájának és a kapcsolódó létesítményeknek a többször módosított határidő szerint 2010. szeptember 18-ra kellett volna elkészülniük, a forgalom azonban csak 2012. március 2-án indult el a vonalon.

Kemes István tanácsvezető bíró a hatályon kívül helyező végzés indoklása során hangsúlyozta, az elsőfokú bíróság feladata pontosan meghatározni, a kivitelezők mikorra fejezték be a szerződésben vállalt műszaki tartalommal a munkát. Abból, hogy a villamosvonalon 2011. augusztus 23-án üzempróbát tartottak, és a Szegedi Közlekedési Társaság valamennyi villamostípusa végighaladt a pályán, még nem lehet arra következtetni, hogy a beruházás teljes egészében – a kapcsolódó létesítményekkel együtt – elkészült. Ennek bizonyítása a cseh OHL ZS, a.s. vezette kivitelező konzorcium feladata lesz a megismételt eljárásban.

Azt azonban az önkormányzatnak kell majd a bíróság elé tárnia, melyek voltak azok a kisebb hibákon és hiányosságokon túlmutató problémák, ami miatt megtagadták a villamosvonal műszaki átvételét.

A bíró kifejtette, a konzorcium közbeszerzési eljáráson nyerte el a megbízást, a feladat és a tervek ismeretében vállalta a mintegy nyolc és fél hónapos kivitelezési határidőt. A tervekben esetleges előforduló felismerhető és előre látható hibák nem jelentenek mentő körülményt a munkák csúszásával kapcsolatban.

A táblabíróság “rendkívül aggályosnak” tartja, hogy a perben az a szakértő állapította meg, hogy szükség volt a villamospálya alapszintű áttervezésére, aki ezt a hét hónapos mérnöki munkát elvégezte.

Az ítélőtábla szerint valóban lehettek a kivitelezést hátráltató - elsősorban a közművek áthelyezésével kapcsolatos – problémák, melyek egy részét nem láthatták előre a konzorcium tagjai, az ezek elhárításához szükséges, részben egymást fedő időszakok azonban nem adhatók össze automatikusan. A bíróságnak azt is vizsgálnia kell majd, a kivitelező a tőle elvárható módon járt-e el annak érdekében, hogy a problémák okozta lemaradást behozza.

A 2-es villamosvonal 3.040 méteres vágányrendszerének, felső vezetékeinek, valamint a kapcsolódó egyéb építmények kivitelezésére 2009. december 4-én kötött szerződést az önkormányzat a cseh OHL ZS, a.s., a Középszolg Kft. és a Kelet-Út Kft. alkotta konzorciummal 2,085 milliárd forintos nettó vállalkozási díjért. 

A vállalkozói szerződés szerint a beruházás - a kivitelezőknek felróható okokból bekövetkező - csúszása esetén a megrendelő önkormányzatot napi 10 millió forint kötbér illeti meg, amely maximális összege a nettó vállalási ár 20 százaléka, mintegy 400 millió forint. A kötbérigény érvényesítése érdekében a szegedi önkormányzat pert indított, amelynek elsőfokú tárgyalása 2011 áprilisában kezdődött.